TopLeft TopRight
Sten Davidsson Logotype Flag Sweden Flag England
Sten Davidsson Startsida
Välkommen till Sten Davidsson AB!
 
I början på 1960-talet svarade jag på en jobbannons i morgontidningen. Ett bolag sökte en säljare av slakteri-produkter från Danmark till den svenska marknaden och ganska omgående fick jag detta arbete. Förutom slakteriprodukter arbetade bolaget med import av camembertostar till Sverige. Man var också först i Västra Sverige med att öppna en cash & carry, en idé som då var långt före sin tid. Redan efter ett år gick bolaget i konkurs och jag blev då tillfrågad av ett antal danska slakterier om jag ville fortsätta att representera dem i Sverige, vilket jag tackade ja till.

1963 startade vi i egen regi från köksbordet med en telefon och en skrivmaskin. Till att börja med var det främst produktionsråvaror till korvindustrin som vi arbetade med, men ganska snart utvidgades handeln till att gälla alla slags fläskprodukter. På 1970-talet startade importen av högkvalitativt nötkött från Australien och plötsligt hade vi fått en kundkategori till; restauranggrossisterna. Vi började då också att köpa nötkött från Jugoslavien och USA till den svenska marknaden.

På grund av att regeringen under ett flertal år hade subventionerat basmaten i Sverige hade det skapats en enorm inhemsk produktion av nöt och fläsk. I förlängningen var det ohållbart att bibehålla dessa subventioner och när man gradvis höjde priserna på kött skapades det enorma ”köttberg”. Enda möjligheten att bli av med dessa köttberg var att exportera dem till länder utanför Europa. Vi var tidigt med och skapade nya marknader för detta kött och under en tioårsperiod arbetade vi nästan uteslutande med export av svenskt och finskt fläsk- och nötkött. Länder som vi kontinuerligt sålde till under denna period var Mexico, Hong Kong, Taiwan och Singapore.

I och med att Sverige gick med i EU 1995 ändrades förutsättningarna radikalt vad gäller kötthandeln. Plötsligt fick vi lov att köpa kött från länder som aldrig hade varit godkända för import till Sverige. Dessutom blev det tillåtet att importera kyckling, vilket var fram till 1995 förbjudet.

Idag arbetar vi med såväl import som export och den erfarenheten som vi har anskaffat oss genom åren ger oss förutsättningar för att bättre förstå marknaders och kunders behov. När exempelvis djursjukdomar har stoppat handel från eller till vissa områden har vi varit snabba på att hitta nya lösningar och denna flexibilitet har vi med oss även idag. Kunskap, erfarenhet samt flexibilitet har vi fått genom att vara aktiva under många år på den internationella köttmarknaden.


Sten Davidsson

  AB Sten Davidsson | Heljesvägen 12 | Box 80 437 21 Lindome
Tel 031-939220 | Fax 031-913112 | E-post info@davidsson.se
DownLeft DownRight